Πανελλήνιες 2013

 

Ημερήσια

ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β)

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17 - 5

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)

ΔΕΥΤΕΡΑ

20 - 5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  (Γ.Π.)

ΦΥΣΙΚΗ  (Γ.Π.)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Γ.Π.)

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Γ.Π.)

ΤΕΤΑΡΤΗ

22 - 5

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΦΥΣΙΚΗ (Κατεύθυνσης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

24 - 5

ΙΣΤΟΡΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κατεύθυνσης)

ΔΕΥΤΕΡΑ

27 - 5

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Κατεύθυνσης)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Κατεύθυνσης)

ΤΕΤΑΡΤΗ

29 - 5

ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Κατεύθυνσης)

ΧΗΜΕΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Κατεύθυνσης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31 - 5

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Επιλογής)

 

                       

Ημερήσια (Επαναλληπτικές)

ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β)

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

8 - 6

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)

ΔΕΥΤΕΡΑ

10 - 6

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π.)

ΦΥΣΙΚΗ (Γ.Π.)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Γ.Π.)

ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ.Π.)

ΤΡΙΤΗ

11 - 6

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΦΥΣΙΚΗ (Κατεύθυνσης)

ΤΕΤΑΡΤΗ

12 - 6

ΙΣΤΟΡΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κατεύθυνσης)

ΠΕΜΠΤΗ

13 - 6

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Κατεύθυνσης)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Κατεύθυνσης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14 - 6

ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Κατεύθυνσης)

ΧΗΜΕΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Κατεύθυνσης)

ΣΑΒΒΑΤΟ

15 - 6

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Επιλογής)