Σχολικό έτος 2020-2021

Το σχολείο στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2020 ενημερώθηκε για την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τα οποία ήταν θετικά στο μοριακό διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19.

Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο διαχείρισης επιβεβαιωμένου περιστατικού του ΕΟΔΥ, ενημερώθηκε άμεσα η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.

Ως εκ τούτου η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του σχολείου για 14 ημέρες δηλαδή έως και τις 9 Νοεμβρίου 2020.

Περισσότερα