Ερευνητική εργασία Α λυκείου

Ο κόσμος των Χρωμάτων εξερευνώντας τον,  ερμηνεύουμε τη φύση και την έμπνευση για δημιουργία.