Α΄ Λυκείου

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας (Project), για το σχολικό έτος 2014-2015, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών ασχολήθηκαν, έχοντας ως θέμα έρευνας και μελέτης, με τη διαχρονική αξία της Μουσικής τέχνης σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου.

Η Μουσική θεωρείται η πρώτη των τεχνών, η γένεση της οποίας ανάγεται στην προϊστορική περίοδο, αποτελώντας την αφετηρία τόσο για την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία μέσω την ηχητικών συνδυασμών, όσο και για την απαρχή της γλώσσας. Η σημασία της είναι εξέχουσα, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης, καλύπτοντας την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με τους ήχους, σκέψεις, συναισθήματα και ψυχικές καταστάσεις.

Αυτή η θεματική επιλογή των μαθητών της Α’ Λυκείου για την ερευνητική εργασία (project) τους έδωσε τη δυνατότητα:

Περισσότερα