Στο διετές αυτό πρόγραμμα που είχε τίτλο “Ενέργεια και Επαγγελματική Αποκατάσταση” (EnergyandEmployability) πήραν μέρος σχολεία από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Κάθε χώρα συμμετείχε με ένα σχολείο και τη χώρα μας εκπροσώπησε το Αριστοτέλειο.