Δρομολόγια

Το Σχολείο συνάπτει κάθε χρόνο σύμβαση με λεωφορεία ΙΧ ή ΔΧ για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών προς και από το Σχολείο.

Για τους μαθητές της πόλης η μεταφορά γίνεται με αστικά λεωφορεία τα οποία διασχίζουν τους κυριότερους οδικούς άξονες της πόλης εξυπηρετώντας όλους τους μαθητές.

Για τους μαθητές της επαρχίας η μεταφορά γίνεται με το ιδιόκτητο λεωφορείο μας για τη γραμμή Σιδηρόκαστρο - Ηράκλεια - Βαλτερό - Αμμουδιά - Λευκώνα και 2 υπεραστικά λεωφορεία για τις γραμμές Νιγρίτα – Σέρρες και Καμήλα - Σκούταρι - Ν.Σκοπός - Σέρρες.

Σχολικό